Let's Talk

ביאליק

 ברחוב ביאליק בבניין היסטורי " שימור מחמיר"

4 חדרים, 67 מ"ר, קומה ראשונה מוגבהת

עורפית עם גינה של 60 מ"ר לשימוש הדירה בלבד - לא בטאבו

כניסה- חצי שנה לאחר חתימת חוזה

מחיר- 3.990.000